Объявления государственных закупок

Способ закупокНаименование государственных закупокДата и время начала предоставления конвертов с конкурсными заявками или ценовыми предложениямиОкончательный срок предоставления ценовых предложенийОкончательный срок предоставления конкурсных заявок
КонкурсГосударственные закупки оборудования для Учебного центра способом конкурса 27.04.2010 16:1528.05.2010 10:00

Назад

Полный текст объявлений:

Конкурс тәсілімен Оқу орталыққа арналған жабдықтар мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру туралы Хабарландыру Алматы қ. «27» сәуір 2010 жыл Ұйымдастырушы: «Метрополитен» Мемлекеттік Коммуналдық Кәсіпорын мемлекеттік сатып алу бөлімі, мекен-жайы: 050000, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Панфилов көш., 84. Тел. 8(727) 396-87-56. e-mail: al_metro@mail.ru Оқу орталыққа арналған жабдықтар мемлекеттік сатып алуды жүргізу туралы хабарлайды: №1 Лот. Атауы - «Көпқызметтік құрал»*; саны – 1 дана; тауарларды беру орны - Алматы қ., Панфилов көшесі, 84; талап етілетін мерзімі – шартты жасағаннан кейін 10 күн ішінде. №2 Лот. Атауы - ««Цифрлы фотокамера»»; саны – 1 дана; тауарларды беру орны - Алматы қ., Панфилов көшесі, 84; талап етілетін мерзімі – шартты жасағаннан кейін 10 күн ішінде. №3 Лот. Атауы - «Ноутбук»; саны – 1 дана; тауарларды беру орны - Алматы қ., Панфилов көшесі, 84; талап етілетін мерзімі – шартты жасағаннан кейін 10 күн ішінде. №4 Лот. Атауы - «Видеопроектор»; саны – 1 дана; тауарларды беру орны - Алматы қ., Панфилов көшесі, 84; талап етілетін мерзімі – шартты жасағаннан кейін 10 күн ішінде. №5 Лот. Атауы - «Мосыдағы экран»; саны – 1 дана; тауарларды беру орны - Алматы қ., Панфилов көшесі, 84; талап етілетін мерзімі – шартты жасағаннан кейін 10 күн ішінде. №6 Лот. Атауы - «Бор тақтайы»; саны – 1 дана; тауарларды беру орны - Алматы қ., Панфилов көшесі, 84; талап етілетін мерзімі – шартты жасағаннан кейін 10 күн ішінде. *Сатып алынатын тауарлардың және көрсетілетін қызметтердің толық тізбесі, олардың саны мен егжей-тегжейлі өзіндік ерекшелігі конкурстық құжаттамада көрсетілген. Конкурсқа «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 8-бабының 1-тармағында көрсетілген біліктілік талаптарына жауап беретін барлық әлеуетті өнім берушілер жіберіледі. 2010 жылғы «27» мамырдың сағат 12.00 дейінгі мерзімді қоса алғанда мына мекен-жай бойынша: Алматы қ., Панфилов көш., 84, бөлме №707 сағат 09.00-дан 17.00-ге дейін және/немесе www.metroalmaty.kz сайтынан алуға болады. Конвертке желімделген конкурсқа қатысуға конкурстық өтінімдерді әлеуетті өнім берушілер «Метрополитен» КМК мемлекеттік сатып алу бөліміне мына мекен-жай бойынша Алматы қ., Панфилов көш., 84, бөлме №707 тапсыру(жіберу) қажет. Конкурсқа қатысуға өтінімдерді берудің соңғы мерзімі 2010 жылғы «28» мамырдың сағат 10.00 дейін. Конкурсқа қатысуға өтінімдер салынған конверттер 2010 жылғы «28» мамырдың сағат 12.00-де мына мекен-жай бойынша Алматы қ., Панфилов көш., 84, 5-ші қабаттың галереясында ашылады. Қосымша ақпарат пен анықтаманы мына телефон арқылы алуға болады: 8(727)396-87-56. Тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының уәкілетті өкілі Аханова Меруерт Кыдырбековна – мемлекеттік сатып алу бөлімінің маманы, б.т. 8(727) 396-87-56. Объявление о проведении государственных закупок оборудования для Учебного центра способом конкурса г. Алматы «27» апреля 2010 года Организатор: отдел государственных закупок Коммунальное Государственное Предприятие «Метрополитен», находящееся по адресу: 050000, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Панфилова, 84. Тел. 8(727) 396-87-56 e-mail: al_metro@mail.ru Объявляет о проведении конкурса по государственным закупкам оборудования для Учебного центра способом конкурса: Лот №1 Наименование - «Многофункциональное устройство»*; кол-во – 1 штука; место поставки - г.Алматы, ул. Панфилова, 84; срок поставки - 10 дней с момента заключения договора. Лот №2 Наименование - «Фотокамера цифровая»; кол-во – 1 штука; место поставки - г.Алматы, ул. Панфилова, 84; срок поставки - 10 дней с момента заключения договора. Лот №3 Наименование - «Ноутбук»; кол-во – 1 штука; место поставки - г.Алматы, ул. Панфилова, 84; срок поставки - 10 дней с момента заключения договора. Лот №4 Наименование - «Видеопроектор»; кол-во – 1 штука; место поставки - г.Алматы, ул. Панфилова, 84; срок поставки - 10 дней с момента заключения договора. Лот №5 Наименование - «Экран на треноге»; кол-во – 1 штука; место поставки - г.Алматы, ул. Панфилова, 84; срок поставки - 10 дней с момента заключения договора. Лот №6 Наименование - «Доска меловая»; кол-во – 1 штука; место поставки - г.Алматы, ул. Панфилова, 84; срок поставки - 10 дней с момента заключения договора. *Полный перечень закупаемых товаров и услуг, их количество и подробная спецификация указаны в конкурсной документации. К конкурсу допускаются все потенциальные поставщики, отвечающие квалификационным требованиям, указанным в п. 1 ст. 8 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках». Пакет копии конкурсной документации можно получить в срок до 12.00 часов «27» мая 2010 года включительно по адресу: г. Алматы, ул. Панфилова, 84, 7 этаж, комната № 707 с 09.00 до 17.00 часов или на веб-сайте: www.metroalmaty.kz Конкурсные заявки на участие в конкурсе, запечатанные в конверты, представляются (направляются) потенциальными поставщиками в отдел государственных закупок КГП «Метрополитен» по адресу: г. Алматы, ул. Панфилова, 84, 7 этаж, комната № 707. Окончательный срок представления заявок на участие в конкурсе до 10.00 часов «28» мая 2010 года включительно. Конверты с заявками на участие в конкурсе будут вскрываться в 12.00 часов «28» мая 2010 года по следующему адресу: г. Алматы, ул. Панфилова, 84, галерея 5-го этажа. Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: 8(727) 396-87-56 Уполномоченный представитель организатора государственных закупок товаров, работ, услуг Аханова Меруерт Кыдырбековна - специалист отдела государственных закупок, к.т. 8(727) 396-87-56 Уполномоченный представитель Заказчика А.А.Ибрагимов исп. Аханова М.К.

Для получения доступа к вложенным файлам Вам необходимо зарегистрироваться

КГП "МЕТРОПОЛИТЕН" АЛМАТЫ 2022